Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

Thoru

Ja nie chcę wiele:
Ciebie i zieleń,
i żeby wiatr kołysał
gałęzie drzew,
i żebym wiersze pisał
o tym, że...
każdy nerw,
każda chwila samotna,
każdy ból - jakże częsty, jak częsty! -
zwiastuje otchłań,
mówi : nieszczęsny....

ja nie chcę wiele,
ale nie mniej niż wszystko:
Ciebie i zieleń
i żeby listkom
akacji było wietrznie,
i żeby sercu - bezpiecznie,
i żeby kot się bawił firanką
jak umie
żeby siedzieć na jerozolimskim ganku
i nic nie rozumieć.

Pętacki wiersz
sam wiesz, że łżesz,
ale dlaczego tak boli, tak boli?
chyba już nic nie napiszę
w ogromną i groźną ciszę
schodzę powoli

ja nie chce wiele:
Ciebie i zieleń...

— Broniewski, W.
Reposted fromlavandehibou lavandehibou

April 18 2015

Thoru
7170 c69a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Thoru
Mała
Ty się rozpadasz
jak prze­mok­nięte książki 

chciałem Cię wczoraj
chwy­cić w ramiona
roz­le­ciałaś mi się 
pod pal­ca­mi 

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało.
— A.Korzeniowska
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
Thoru
8704 29d8 500
Reposted fromnlght nlght

January 12 2015

9126 6a3f
Reposted fromhitachiinkaoru hitachiinkaoru
0010 1a6a 500
Reposted fromslugsunderthesun slugsunderthesun

January 05 2015

6501 0f24
Reposted fromonewingedeagle onewingedeagle

October 23 2014

Thoru
4350 70f7
Reposted fromkaiee kaiee

September 26 2014

Thoru
8236 53e8 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
9086 ab9d
Reposted fromdaggerpen daggerpen
Thoru
7456 323b 500
Reposted frombrszk brszk

September 24 2014

Thoru
7919 7156 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS
1195 d4f2
Reposted fromMudfire4 Mudfire4
0865 c903
Thoru
1084 78af
Reposted fromgreyheart greyheart

September 12 2014

Thoru
5158 6db9 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS

September 01 2014

Thoru
Reposted fromgruetze gruetze
Thoru
3065 2c18 500
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik

August 31 2014

Thoru
0561 61ec 500
Reposted fromanachronicWitcher anachronicWitcher
Thoru
0578 c73a
Reposted fromsh0tek sh0tek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl